Flying Angel Heart

6.27.2014

KUJDES E RENDESISHME!!! LEJET E QENDRIMIT PER GJENERATEN E DYTE!

KUJDES E RENDESISHME!!!
LEJET E QENDRIMIT PER GJENERATEN E DYTE! 

Drejtuar të gjithëve atyre që dorëzojnë letrat për lejën e qëndrimit për gjeneratën e dytë!

JU LUTEM SHPERNDAJENI!!!

Sikurse e dini për këtë lejë është e detyruar të keni 6 vjet shkollë në ciklin e ulët dhe në të mesëm dmth (nëntëvjecare dhe gjimnaz)

Nga data 21 korrik të gjitha shkollat (dimotika sxoleia) nuk funksionojnë kështu që nuk mund të gjeni vërtetimin që ju nevojitet.Vetëm gjimnazi dhe liceu (lykeia) do të jenë të hapur por dhe ato vetëm një herë në javë! Kështu që nëse nuk i bëni 6 vjet nga gjimazi dhe liceu do e keni të vështirë të gjeni vërtetimin në shkollat e ciklit të ulët (dimotika sxoleia)! 

Ju rekomandojmë ti grumbulloni vërtetimet përpara mbylljes së shkollave!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προς ολα τα παιδιά που θα καταθέσουν για την άδεια δεύτερης γενιάς. 

Προσοχή προς ολα τα παιδιά που θέλουν να καταθέσουν για άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς. Όπως γνωρίζεται αυτή η άδεια απαιτεί 6 χρόνια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) ελληνικής εκπαίδευσης. Απο τις 21 Ιουλίου τα όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας δεν λειτουργούν, επομένως δεν θα μπορεί κανένας να ζητήσει και να παραλάβει πιστοποιητικά φοίτησης στα δημοτικά. Μονο Γυμνάσια και Λύκεια και αυτά μια φορά την εβδομάδα θα λειτουργούν. Επομένως όσοι απο εσάς δεν συμπληρώνεται 6 χρόνια απο το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα έχετε πρόβλημα να πάρετε πιστοποιητικό απο το Δημοτικό.

 

KUJDES E RENDESISHME!!!
LEJET E QENDRIMIT PER GJENERATEN E DYTE!

Drejtuar të gjithëve atyre që dorëzojnë letrat për lejën e qëndrimit për gjeneratën e dytë!

JU LUTEM SHPERNDAJENI!!!

Sikurse e dini për këtë lejë është e detyruar të keni 6 vjet shkollë në ciklin e ulët dhe në të mesëm dmth (nëntëvjecare dhe gjimnaz)

Nga data 21 korrik të gjitha shkollat (dimotika sxoleia) nuk funksionojnë kështu që nuk mund të gjeni vërtetimin që ju nevojitet.Vetëm gjimnazi dhe liceu (lykeia) do të jenë të hapur por dhe ato vetëm një herë në javë! Kështu që nëse nuk i bëni 6 vjet nga gjimazi dhe liceu do e keni të vështirë të gjeni vërtetimin në shkollat e ciklit të ulët (dimotika sxoleia)!

Ju rekomandojmë ti grumbulloni vërtetimet përpara mbylljes së shkollave!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προς ολα τα παιδιά που θα καταθέσουν για την άδεια δεύτερης γενιάς.

Προσοχή προς ολα τα παιδιά που θέλουν να καταθέσουν για άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς. Όπως γνωρίζεται αυτή η άδεια απαιτεί 6 χρόνια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) ελληνικής εκπαίδευσης. Απο τις 21 Ιουλίου τα όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας δεν λειτουργούν, επομένως δεν θα μπορεί κανένας να ζητήσει και να παραλάβει πιστοποιητικά φοίτησης στα δημοτικά. Μονο Γυμνάσια και Λύκεια και αυτά μια φορά την εβδομάδα θα λειτουργούν. Επομένως όσοι απο εσάς δεν συμπληρώνεται 6 χρόνια απο το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα έχετε πρόβλημα να πάρετε πιστοποιητικό απο το Δημοτικό.

ndahe me miqët

0 σχόλια:

Post a Comment