Flying Angel Heart

6.04.2013

JAM PENDUAR

 
Jam penduar,
Edhe vetën e gjykojë,
Edhe shpirtit i thash ndal,
Se veprat e këqija më bëjnë dëm.

Unë jam mëkatar,
Të lutem Zot me fal Ti!
Se shumë unë kam bërë mëkate ,
Kam bërë vetës padrejtësi.

Askujt tjetër nuk i lutem,
Veq në Ty Zot unë kam shpresë,
Ashtu siq më ke krijuar,
Unë tek Ti do të kthehem .

Më ke krijuar pa mëkate,
Në mitër të nënës më ke dhënë shpirt.
Më ke dhënë mendje të shëndoshë,
Që të di ç’është keq e mirë.

Tani unë kur e kuptova,
Për çka neve na ke krijuar,
Kur e pash unë të vërtetën ,
Nga gjërat e kota jam larguar .

Më mëshirën Tënde u pendova ;
Do të mundohem të bëjë veq mirë ,
Që të kthehem në rrugën Tënde
Rrugë e drejtë me plot dritë.

Dëshiroj që në prag të vdekjes,
Kur meleku më thërret për shpirt,
Që të kthehem në atë botë
Pa mëkate si jam lind.

ndahe me miqët

0 σχόλια:

Post a Comment